Detta är IOTAP

Internet of Things and People (IOTAP) är ett forskningscentrum vid Malmö högskola som undersöker hur vi människor kan dra nytta av Internet of Things (populärt kallat Sakernas Internet).

Vid IOTAP arbetar forskare inom datavetenskap och interaktionsdesign tillsammans med representanter för industrin, men också med “vanliga” användare. Forskningen har som syfte att bidra till lösningar som rör flera av de utmaningar vårt samhälle står inför, bland annat inom energi, transporter, hälsa, lärande och det ”smarta” hemmet.

IOTAP strävar efter att bli en internationellt ledande forskningsmiljö som på ett integrerat sätt studerar både de mänskliga och de tekniska delarna av Internet of Things.

» Läs mer om IOTAP på engelska.

Comments are closed